biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

Wyprzedaż

Lista towarów w wyprzedaży:

OSPRZĘT ELEKTRO INSTALACYJNY, ŁĄCZNIKI, innełączniki(cięgnowy:

KodNazwaJmCena
netto
G29ELDAX240003WP-8A, 2,5A : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt3.51 zł
G29ELDAX240005WP-40 : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt3.41 zł
G29ELDAX240006WN-61 : ŁĄCZNIK DO WBUD. PRZYCISK.szt1.88 zł
G29ELDAX240007WN-4/I : ŁĄCZNIK DO WBUD. PRZYCISK.szt3.72 zł
G29ELDAX240008WA-2 : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt1.16 zł
G29ELDAX240009WA-15 : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt2.89 zł
G29ELDAX240010WA-12 : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt2.26 zł
G29ELDAX240014WS-1 : ŁĄCZNIK DO WBUD. WSKAŹ. SYG.szt2.74 zł
G29ELDAX240017CW-3, CIĘGŁO 0.3m : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt4.10 zł
G29ELDAX240018LPD 1241K : ŁĄCZNIK DO WBUD.szt1.79 zł
G29ELDAX240019CW-301 : ŁĄCZNIK 1 BIEG. BEZ CIĘGŁA ZAC. ŚR.szt4.01 zł
G29LEGRX084012084012 SAGANE : WYŁ. BIPOLARNYszt21.59 zł
G29LEGRX775958775958 SISTENA MECHANIZM : ŁĄCZNIK STER. WENTYL.0-1-2-3szt47.30 zł

Aby skorzystać z oferty, należy skontaktować się z biurem Ampli S.A. w Tarnowie.

AMPLI S.A.
w Upadłości Układowej

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015