biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

LUMIA high bay LED

Charakterystyka:

  • Obudowa aluminiowa, odlewana ciśnieniowo, wysoka skuteczność w odprowadzaniu ciepła.
  • Stabilną jakość światła, długi okres eksploatacji oraz niezawodność zapewniają wysokiej jakości diody Philips,
  • Dostępne są różne kąty wiązki światła, co umożliwia dostosowanie do różnych wysokości montażu.
LUMIA_LED


Wymiary:

LUMIA_LED

Krzywa rozsyłu:

LUMIA_LED

Dane techniczne (LED Philips):

LUMIA_LED


AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015