biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

O firmie Ampli S.A.

 Ampli S.A od ponad 30 lat obecna na krajowym rynku jest importerem opraw oświetleniowych i aparatury elektrycznej. Historia Spółki sięga roku 1990 kiedy to obecni główni akcjonariusze firmy powołali do życia firmę zajmującą się handlem hurtowym i detalicznym materiałami elektrycznymi. W roku 1995 spółka cywilna została przekształcona w spółką akcyjną i w roku 1997 jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez blisko 24 lata zajmowaliśmy się hurtową dystrybucją materiałów elektrycznych poprzez sieć hurtowni zlokalizowanych głównie w regionie Polski centralnej i południowej. Od 2012 roku prowadziliśmy import i dystrybucję opraw przemysłowych w technologii indukcyjnej pod marką własną. W roku lipcu 2014 Sąd Rejonowy w Tarnowie zatwierdził wniosek Ampli S.A. o ogłoszenie upadłości w możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Trudna sytuacja firmy wynikła z trudności z windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów. W tym samym okresie podjęliśmy decyzję o zasadniczej zmianie profilu działalności firmy, została sprzedana część aktywów związanych z prowadzeniem działalności hurtowej, natomiast główny nacisk położony został na imporcie oświetlenia indukcyjnego oraz źródeł światła. Obecnie, bazując na zdobytych przez blisko ćwierć wieku doświadczeniach, rozwijamy sprzedaż importowanych pod własną marką opraw indukcyjnych, opraw typu LED oraz aparatury elektrycznej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, nieustannie poszerzamy gamę naszych produktów.

W związku z pomyślnie przeprowadzoną restrukturyzacją oraz zawarciem układu z wierzycielami dniu 27.06.2022 Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, które uprawomocniło się w dniu 12.07.2022. Jest to historyczny dzień dla naszej firmy. Dzięki determinacji całej załogi udało się przetrwać najcięższy czas i skutecznie wdrożyć zmiany które dały możliwość jej dalszego istnienia. Śmiało można powiedzieć, że zbudowaliśmy Ampli na nowo. Zakończenie procesu upadłości to jednocześnie otwarcie całkiem nowego rozdziału. To szansa na dalszy rozwój ale również nowe wyzwania wynikające z obowiązku realizacji układu zawartego z wierzycielami i sprostania rosnącym wymaganiom rynku. Zamierzamy tę szansę wykorzystać w pełni. Pomimo bardzo skomplikowanej sytuacji gospodarczej podejmujemy nowe wyzwania z optymizmem i wiarą w powodzenie, tak jak wierzyliśmy w powodzenie podnosząc firmę z upadłości. Kontynuowanie sprawdzonych w procesie restrukturyzacyjnym działań, szybkie dostosowywanie się do zmian na rynku i jego potrzeb oraz ciągłe poszerzanie oferty produktowej, to nasza recepta na sukces.


Zapraszamy do współpracy!

AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015