biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

O firmie Ampli S.A.

 Ampli S.A od blisko 25 lat obecna na krajowym rynku jest importerem źródeł światła i opraw oświetleniowych. Historia Spółki sięga roku 1990 kiedy to obecni główni akcjonariusze firmy powołali do życia firmę zajmującą się handlem hurtowym i detalicznym materiałami elektrycznymi. W roku 1995 spółka cywilna została przekształcona w spółką akcyjną i w roku 1997 jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez blisko 24 lata zajmowaliśmy się hurtową dystrybucją materiałów elektrycznych poprzez sieć hurtowni zlokalizowanych głównie w regionie Polski centralnej i południowej. Od 2012 roku prowadziliśmy import i dystrybucję opraw przemysłowych w technologii indukcyjnej pod marką własną. W roku lipcu 2014 Sąd Rejonowy w Tarnowie zatwierdził wniosek Ampli S.A. o ogłoszenie upadłości w możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Trudna sytuacja firmy wynikła z trudności z windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów. W tym samym okresie podjęliśmy decyzję o zasadniczej zmianie profilu działalności firmy, została sprzedana część aktywów związanych z prowadzeniem działalności hurtowej, natomiast główny nacisk położony został na imporcie oświetlenia indukcyjnego oraz źródeł światła. Obecnie, bazując na zdobytych przez blisko ćwierć wieku doświadczeniach, rozwijamy sprzedaż importowanych pod własną marką opraw indukcyjnych, opraw indukcyjnych przeciwwybuchowych, opraw typu LED oraz w szerokim asortymencie źródeł światła, od tradycyjnych żarowych poprzez wysokoprężne lampy rtęciowe, sodowe, metalohalogenkowe aż do świetlówek liniowych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, nieustannie poszerzamy gamę naszych produktów.

AMPLI S.A.
w Upadłości Układowej

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015