biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

LUMIA Street MZ7

Charakterystyka:

  • IP66
  • Ustawienia wspornika 0-35 st
  • Średnica mocowania 40-60 mm
LUMIA_LED


Wymiary:

LUMIA_LED

LUMIA_LED

Dane techniczne:

LUMIA_LED


AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015