biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

Lumia Beetle 4 LED

Charakterystyka:

  • Szczelność IP65.
  • W wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu dostępne są opcje:
    - Regulacja pola detekcji: 10% / 50% / 75% / 100%;
    - Czasu podtrzymania: 10s / 90s / 3min / 10min;
    - Czujnik światła dziennego: 5lux / 15lux / 50lux / Wyłączone;
    - Tryb podtrzymywania oświetlenia: 20%, 0%.
LUMIA_LED


Wymiary:

LUMIA_LED

Wersja z czujnikiem ruchu:

LUMIA_LED

Krzywa rozsyłu:

LUMIA_LED

Dane techniczne:

LUMIA_LED


AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015