biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

Systemy sterowania

LumiCS

  LumiCS to rozbudowany system automatyki dedykowany do sterowania oświetleniem. Jego działanie ukierunkowane jest na zminimalizowanie ilości energii elektrycznej poprzez możliwość selektywnego sterowania oświetleniem danego obiektu. Dodatkowo system LumiCS istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy, gdyż zapewnia stałe natężenie oświetlenia bez względu na zmienne warunki otoczenia.

Zastosowanie

  Ze względu na swoją wszechstronność i modułową budowę doskonale nadaje się do sterowania oświetleniem:

  • hal produkcyjnych i magazynowych,
  • ulicznym,
  • budynków.

Ergonomia

  Użytkownik ma do dyspozycji kilka interfejsów umożliwiających sterowanie i zarządzanie systemem LumiCS takich jak dotykowy panel operatorski, komputer PC, zdalny dostęp poprzez Internet. Dzięki dokładnemu odwzorowaniu obiektu, użytkownik systemu jest w stanie w każdej chwili uzyskać pełną informację o aktualnym stanie oświetlenia.

Kompatybilność

  LumiCS jest systemem w pełni otwartym, bazującym na nowoczesnych i sprawdzonych technologiach informatycznych, dzięki temu jest on w pełni kompatybilny z systemami BMS oraz innymi systemami automatyki.

Elastyczność

  System LumiCS znacząco wspomaga proces planowania produkcji za sprawą wbudowanych harmonogramów. Dzięki nim operator może zdefiniować dni i godziny, w których dana część obiektu ma być oświetlona bądź nie. Dodatkowo sterowanie oświetleniem może odbywać się na podstawie danych pochodzących z czujników zainstalowanych na obiekcie takich jak czujniki ruchu, obecności, zmierzchowe, itp. System LumiCS jest systemem rozproszonym, opartym na znanych i ogólnodostępnych komponentach. Dzięki temu można go dostosować do różnych wymagań użytkownika i różnej wielkości aplikacji. Bardzo często modernizacja oświetlenia danego obiektu to proces wieloetapowy. Idea działania systemu LumiCS jest tak zaprojektowana aby w każdym momencie była możliwość rozbudowania go i dostosowania do nowej sytuacji.

Koszty pod kontrolą

  Dodatkową funkcjonalnością systemu jest monitorowanie parametrów sieci elektrycznej. Oprócz najważniejszych wartości takich jak napięcie, prąd, moc czy cosØ, LumiCS generuje raporty zużycia energii za określony przedział czasowy. Ponadto system liczy czas pracy poszczególnych segmentów oświetlenia dbając o jego poprawną eksploatację. Konieczność remontu lub wymiany danego segmentu oświetlenia oprócz informacji na ekranie panela lub monitora przesyłana może być również w formie SMS’a na wskazany numer telefonu komórkowego. Podsumowując, zalety wdrożenia i korzystania z systemu LumiCS są ewidentnie widoczne nie tylko podczas codziennej eksploatacji i modernizacji ale przede wszystkim w sytuacji nieustannej konieczności obniżania kosztów utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa danego obiektu.

AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015