biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

Relacje inwestorskie

Raporty jednostkowe:

 • raport za I kwartał 2024 roku

  Raport:
  Pełny raport:
 • Skorygowany raport roczny za 2023 rok


  Raport:
  Sprawozdanie z badania:
  Ocena RN dot. SF za 2023 r.
 • Raport roczny za 2023 rok

  Raport:
  Sprawozdanie z badania:
 • raport za III kwartał 2023 roku

  Raport:
 • raport za I półrocze 2023 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2023 roku

  Raport:
  Informacja dodatkowa:
 • Skorygowany raport roczny za 2022 rok

  Raport:
  Załączniki:


 • Raport roczny za 2022 rok

  Raport:
  Sprawozdanie z badania:
 • raport za III kwartał 2022 roku

  Raport:
 • raport za I półrocze 2022 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2022 roku

  Raport:
 • skorygowany raport za rok 2021/K3

  plik do pobrania:
 • skorygowany raport za rok 2021/K2

  plik do pobrania:
 • skorygowany raport za rok 2021/K1

  plik do pobrania:
 • raport za rok 2021

  plik do pobrania:
 • skorygowany raport za III kwartał 2021 roku

  Raport:
 • raport za III kwartał 2021 roku

  Raport:
 • korekta raportu za I półrocze 2021 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I półrocze 2021 roku

  plik do pobrania:
 • korekta raportu za rok 2020

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2021 roku

  Raport:
  Informacja dodatkowa do spr.finans.Q I 2021:
 • raport za rok 2020

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2020 roku

  Raport:
 • raport za I półrocze 2020 roku

  plik do pobrania: Raport z przeglądu P2020
 • raport za I kwartał 2020 roku

  Raport:
 • korekta raportu za rok 2019

  plik do pobrania:
 • raport za rok 2019

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2019 roku

  Raport:
  Informacja dodatkowa:
 • raport za I półrocze 2019 roku

  plik do pobrania: .   Raport z przeglądu P2019
 • raport za I kwartał 2019 roku

  plik do pobrania:
 • raport za rok 2018 - korekta

  plik do pobrania: Raport roczny Sprawozdanie z badania
  Raport bieżący nr 2/2019 - plik do pobrania: Załączniki:
 • raport za rok 2018

  plik do pobrania: Raport roczny Sprawozdanie z badania
 • raport za III kwartał 2018 roku

  plik do pobrania: część 1 część 2
 • raport za I półrocze 2018

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2018 roku

  plik do pobrania: część 1 część 2
 • raport za rok 2017

  plik do pobrania: część 1 część 2
 • raport za III kwartał 2017 roku

  plik do pobrania: część 1 część 2
 • raport za I półrocze 2017

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2017 roku

  plik do pobrania: część 1 część 2
 • raport za rok 2016

  plik do pobrania: część 1 część 2 część 3
 • raport za IV kwartał 2016 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2016 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za I półrocze 2016

  plik do pobrania (Raport):
  Spis zawartości:
  Wprowadzenie półrocze 2016:
  Informacja dodatkowa I półrocze:
  Noty:
  Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego:
  Półroczne 2016:
  Sprawozdanie Zarządu:
  Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta:
 • raport za I kwartał 2016 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za rok 2015

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2015 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2015 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za I półrocze 2015 roku

  plik do pobrania :
 • raport za I kwartał 2015 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania: (informacja dodatkowa):
 • raport za rok 2014 (jednostkowy)

  plik do pobrania (cz.1): (cz.2): (cz.3): (cz.4): (cz.5): (cz.6): (cz.7): (cz.8): (cz.9):
 • raport za IV kwartał 2014 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2014 roku (jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2014 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania (cz.1): (cz.2): (cz.3): (cz.4):
 • raport za I kwartał 2014 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2013 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2013 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2013 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2013 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2013 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2012 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2012 roku jednostkowy

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2012 roku jednostkowy

  plik do pobrania:
 • raport za I półrocze 2012 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2012 roku jednostkowy

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2011 rok

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2011 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I półrocze 2011 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2011 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2010 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2010 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2010 roku(skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2010 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2009 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2009 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2009 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2008 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za II kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2007 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:
 • raport za II kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:

AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015