biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

Relacje inwestorskie

Raporty skonsolidowane:

 • rozszerzony raport za I półrocze 2014 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania (cz.1): (cz.2): (cz.3): (cz.4):
 • raport za I kwartał 2014 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2013 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2013 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2013 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2013 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2013 roku (skonsolidowany/jednostkowy)

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2012 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2012 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2012 roku

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2012 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2012 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2011 rok

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2011 roku

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2011 roku (jednostkowy i skonsolidowany)

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2010 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2010 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2010 roku

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2010 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2010 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2009 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2009 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2009 roku

  plik do pobrania:
 • rozszerzony raport za I półrocze 2009 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2009 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2008 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I półrocze 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za II kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2008 roku

  plik do pobrania:
 • raport roczny za 2007 rok

  plik do pobrania:
 • raport za IV kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:
 • raport za III kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:
 • raport za II kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:
 • raport za I kwartał 2007 roku

  plik do pobrania:

AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015