biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

D

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej


Rok 2023 - 2024


Rok 2022

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 24.06.2022r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 24.06.2022r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 24.06.2022r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 26.05.2022r
  plik do pobrania:
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy w związku z udziałem w WZA
  plik do pobrania:
 • Załącznik do projektu uchwały - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za rok 2021
  plik do pobrania: • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2021
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2021
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2021, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Ocena dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego i obow. inf. za 2021
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 24.06.2022r
  plik do pobrania: • Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
  plik do pobrania:
 • Lista akcjonariuszy na ZWZA
  plik do pobrania:
 • Treść uchwał podjętych na WZA AMPLI S.A z 24.06.2022r.
  plik do pobrania:
 • Załącznik do Uchwały nr 14 WZA AMPLI S.A. z 24.06.2022r.- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za rok 2021
  plik do pobrania:

Rok 2021

 • Treść uchwał podjętych na WZA AMPLI S.A z 29.06.2021r.
  plik do pobrania:
 • Załącznik do uchwały nr 15 WZA - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za lata 2019 i 2020
  plik do pobrania:
 • Załącznik do uchwały nr 17 WZA - Tekst jednolity Statutu Spółki
  plik do pobrania:
 • Załącznik do uchwały nr 19 WZA - Tekst jednolity Regulaminu WZA AMPLI S.A.
  plik do pobrania:

 • Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 29.06.2021r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 01.06.2021r.
  plik do pobrania:
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy w związku z udziałem w WZA
  plik do pobrania:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 29.06.2021r.
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 29.06.2021r.
  plik do pobrania:
 • Załącznik do projektu uchwały - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za lata 2019 i 2020
  plik do pobrania:
 • Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki
  plik do pobrania:

 • Ocena sposobu wypełniania w 2020 r. obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2020, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2020
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2020
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 29.06.2021r.
  plik do pobrania:

Rok 2020

 • Treść uchwał, które zostały podjęte na ZWZA, które odbyło się 26.06.2020r
  plik do pobrania:
 • Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
  plido pobrania:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 26.06.2020
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 26.06.2020
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 26.06.2020
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 27.05.2020
  plik do pobrania:

 • Ocena sposobu wypełniania w 2019 r. obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2019, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2019
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2019
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 26.06.2020
  plik do pobrania:

Rok 2019

 • Informacja o treści uchwał podjętych na ZWZA z 14.06.2019r
  plik do pobrania:

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 14.06.2019r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 13.05.2019r.
  plik do pobrania:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 14.06.2019r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 14.06.2019r.
  plik do pobrania:
 • Ocena sposobu wypełniania w 2018 r. obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2018, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2018
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2018
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 14.06.2019r
  plik do pobrania:

Rok 2018

 • Informacja o treści uchwał podjętych na ZWZA z 15.06.2018r
  plik do pobrania:
 • Ocena sposobu wypełniania w 2017 r.obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2017, dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2017
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności RN za rok 2017
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 15.06.2018r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 15.06.2018r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 16.05.2018r
  plik do pobrania:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 15.06.2018r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 15.06.2018r
  plik do pobrania:

Rok 2017

 • Informacja o treści uchwał podjętych na ZWZA z 14.06.2017r.
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2016
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności RN za rok 2016
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2016, dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Ocena sposobu wypełniania w 2016 r.obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 14.06.2017r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI wyznaczonym na 14.06.2017r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 18.04.2017r.
  plik do pobrania:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 14.06.2017r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 14.06.2017r
  plik do pobrania:
 • Informacja o treści uchwał podjętych przez NWZ AMPLI S.A. z 10.05.2017r.
  plik do pobrania:
 • Oo zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 10.05.2017r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad NWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 10.05.2017r.
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 13.04.2017r.
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA AMPLI. wyznaczonym na 7.01.2015r
  plik do pobrania:

Rok 2016

 • Ocena sposobu wypełniania w 2015 r.obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2015, dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2015
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności RN za rok 2015
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 23.06.2016r
  plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2016

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na dzień 23.06.2016r
  plik do pobrania:
 • <>Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. w upadlości układowej i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 25.05.2016r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 23.06.2016r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na 23.06.2016r
  plik do pobrania:


Historia:

Rok 2015

 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2014
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2014
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 17.06.2015r
  plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2015

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na dzień 17.06.2015r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. w upadlości układowej i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 17.05.2015r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 17.06.2015r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na 17.06.2015r
  plik do pobrania:

NWZA wyznaczone na dzień 7.01.2015

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 7.01.2015r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 11.12.2014r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA AMPLI. wyznaczonym na 7.01.2015r
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad NWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 7.01.2015r
  plik do pobrania:
 • Uchwała Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dotycząca oceny mozliwości kontynuowania działalności przez Spółke
  plik do pobrania:
 • Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na NWZA z dnia 7.01.2015r
  plik do pobrania:

Rok 2014

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 23.06.2014r
  plik do pobrania:
 • <>Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 28.05.2014r
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 23.06.2014r
  plik do pobrania:
 • Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 23.06.2014r
  plik do pobrania:

 • Załączniki:
   Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z działalności w 2013 roku
   plik do pobrania:
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z badania:
     - sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzćdu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz
     - skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "AMPLI" S.A. za 2013 rok

   plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2013 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 23.06.2014r.
  plik do pobrania:


Rok 2013

 • Życiorysy zawodowe kandydatów na członków VII kadencji Rady Nadzorczej AMPLI S.A. wraz z uzasadnieniem tych kandydatur
  plik do pobrania:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 12.06.2013r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 16.05.2013r
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2012 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 12.06.2013r
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mającychbyć przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 12.06.2013r.
  plik do pobrania:

 • Załączniki:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2012
   plik do pobrania:
  • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2012
   plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S .A. wyznaczonego na 12.06.2013r
  plik do pobrania:


Rok 2012

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 15.06.2012r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 17.05.2012r
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2011 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 15.06.2012r
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mającychbyć przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 15.06.2012r.
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2011
  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2011
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S .A. wyznaczonego na 15.06.2012r
  plik do pobrania:
 • Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok
  plik do pobrania:
 • Raport roczny jednostkowy za 2011 rok
  plik do pobrania:
 • Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 15.06.2012r
  plik do pobrania:Rok 2011

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 22.06.2011r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 18.05.2011r
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2010 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 22.06.2011r
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na dzień 22.06.2011r.
  plik do pobrania:

 • Załączniki:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2010
   plik do pobrania:
  • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2010
   plik do pobrania:
 • Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na 22.06.2011r
  plik do pobrania:
 • Raport roczny jednostkowy za 2010 rok
  plik do pobrania:
 • Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok
  plik do pobrania:
 • Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 22.06.2011r
  plik do pobrania:Rok 2010

 • Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 16.06.2010r
  plik do pobrania:

 • Załączniki:
  • Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A
   plik do pobrania:
  • Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolity Statutu AMPLI S.A
   plik do pobrania:
 • Uzasadnienie kandydatur osób zgłoszonych do Rady Nadzorczej oraz ich życiorysy zawodowe
  plik do pobrania:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 16.06.2010r
  plik do pobrania:
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 20.05.2010r
  plik do pobrania:
 • Ocena sytuacji Spółki w roku 2009 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 16.06.2010r
  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na dzień 16.06.2010r
  plik do pobrania:

 • Załączniki:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2009
   plik do pobrania:
  • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu doty czacych roku obrotowego 2009 dotyczących roku obrotowego 2009
   plik do pobrania:
 • Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na 16.06.2010r
  plik do pobrania:

 • Załączniki:
  • Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A.
   plik do pobrania:
  • Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolity Statutu AMPLI S.A
   plik do pobrania:Rok 2009

 • Informacja o ZWZA z 15.06.2009r.

  plik do pobrania:
 • Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA z 15.06.2009r.

  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2008.

  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2008.

  plik do pobrania:

AMPLI S.A.

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015